Đặng Tiến

Nhớ thương Phạm Công Thiện

Đặng Tiến Văn Việt đăng lại bài dưới đây của Đặng Tiến, để tưởng niệm Phạm Công Thiện nhân 10 ngày mất (8.3.2011 –…