Văn học Miền Nam 54-75 (714): Phạm Thiên Thư (kỳ 5)

Ngày xuân tìm Động hoa vàng

 

Đặng Tiến

 

Nhà thơ Phạm Thiên Thư là một tác gia dồi dào, đã in ra hằng vài ba trăm ngàn câu thơ, có lẽ là kỷ lục về số lượng trong nền văn chương tiếng Việt, vượt xa Bùi Giáng. Nhưng câu thơ được biết nhất, trước sau vẫn là:

 

rằng xưa
có gã từ quan
lên non tìm động hoa vàng ngủ say


Comments are closed.