Đỗ Quang Nghĩa

Thơ Đỗ Quang Nghĩa

02.2019 1. dưới ga tàu điện ngầm, buổi sáng những người phát tờ rơi rằng đời này có Chúa kiên nhẫn như những kẻ…

Thơ Đỗ Quang Nghĩa

trên balkon 29.08.2018 Bông hướng dương của tôi như một bài haiku bé xíu. *** 21.08.2018 Hóa ra đời mình bắc ngang hai thế…

Thơ Bashô (1643 – 1694)

Đỗ Quang Nghĩa dịch từ tiếng Đức * Chuông ngân ngày mới bắt đầu ngân theo, hương muôn hoa. * Bãi chiến trường xưa…