Đoàn Tùng Nguyễn

Thơ Đoàn Tùng Nguyễn

BUỒN Tôi buồn mất hai ngày Khi mò mẫm tìm thơ để đọc Nhiều người đã nhân danh cái mới, cách tân Để viết…

Thơ Đoàn Tùng Nguyễn

VÔ ĐỀ…   Tôi cứ làm thơ theo kiểu của riêng mình Chẳng mới. Chẳng cũ. Chẳng tặng người nào nữa. Thơ cứ đến…