Hoàng Xuân Sơn

Thơ Hoàng Xuân Sơn

T H Ấ Y  K H Ô N G                                      hoa móng bò   Chưa bao giờ thấy        khóc                                đỗ quyên

Thơ Hoàng Xuân Sơn

T  h  I  Ế  p.  n  H  Ư   h Ồ                                  Saatchi Art   tôi ngạt thở như trăng đêm củi than đốt cháy…

Ơn Xuân

Hoàng Xuân Sơn xuân chờ mụn nắng đơm hoa gió buông củ cải lòa xòa tóc mây nhờ em da lão đâm chồi ơn…

Thơ Hoàng Xuân Sơn

cơ chế              mỗi cá nhân sẽ tìm thấy             trương mục của mình chủ động hãy đầu độc trí thức giết bằng hết…

thỏa hiệp tháng tư

Hoàng Xuân Sơn đọc một bài thơ của VTS 1. những con sông chưa bao giờ đánh mất linh hồn sông tháo chạy vì…

Chùm thơ Tết

Phan Đắc Lữ Ba ngày tết Ba ngày Tết Một mình ta ở nhà Vui với hai con chó, một con mèo Ngoài sân…