Nguyễn Thanh Bình

Nghĩ vụn về nghề

Nguyễn Thanh Bình Tất cả các họa sĩ trên thế giới, khi bắt đầu “hành trình” của mình, hầu như ai cũng chịu ảnh…