Nguyễn Thị Hậu

Có một ngày

Nguyễn Thị Hậu Có một ngày Thành phố của tôi Hàng rào thép gai kéo ngang đường phố Trước nhà thờ và bên tượng…

Tấm hình ám ảnh

(Rút từ facebook của Nguyễn Thị Hậu) Một người lính Bắc Việt ở nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ảnh: Herver Gloaguen Cứ khoảng…

Gọi là “mần thi”

Nguyễn Thị Hậu (Hậu khảo cổ) 1. BAY NGƯỢC Vẫn chỉ là một chuyến bay đêm một giờ bốn mươi lăm phút thời gian…

BOT và tham nhũng

Nguyễn Thị Hậu Chống tham nhũng thực sự cần bắt đầu ngay từ việc chống lạm thu, thu sai các loại phí, thuế, bỏ…