Phan Tấn Hải

Hạnh ngộ bên trời Đại Lý

Truyện Phan Tấn Hải Truyện này viết về một người anh, và nhiều phần là hư cấu. Nghĩa là, chỉ một phần có thực….