Phan Tấn Hải

Thiếu nữ trong ngôi nhà bệnh

Truyện Phan Tấn Hải Phải nhiều tháng sau, tôi mới biết cô nàng bị bệnh ung thư. Gần như là không ý thức, tôi…