Văn Cao

Anh có nghe thấy không

Văn Cao (Gửi một nhà thơ xưa đã nổi tiếng)   Tôi nhớ khoảng mười lăm năm trước ở Hà nội được đọc bài…

Thơ Văn Cao

ANH HÙNG CA Mắt sáng ngời lên như ánh dương, Rượu hồ, da đỏ, khách ly hương. Thiên bôi đối ẩm nhìn quan ải:…