Văn Cao

Thơ Văn Cao

ANH HÙNG CA Mắt sáng ngời lên như ánh dương, Rượu hồ, da đỏ, khách ly hương. Thiên bôi đối ẩm nhìn quan ải:…