Bốn Mươi Năm Lẻ Tiếng Thu Không

Trần Mộng Tú

 

Tôi vừa thở dài một tiếng

đã bốn mươi năm lẻ ngoài

mới đây nghe gió chướng

bây giờ lệ đã khô

 

Ngồi nhìn xuống hai bàn tay

da nhăn như ngày tháng

ngày tháng như hồi chuông kéo ra rồi đứt quãng

 

bốn mươi năm lẻ vang vọng tiếng thu không

 

Người dân Việt đáng thương của tôi

 anh em suốt đời ly tán

lịch sử sang trang mà nội dung không đổi

làm sao đếm được chân tay

bẻ gẫy xong rồi chắp lại

làm sao đếm được giọt máu

bên này rơi xuống bên kia

 

chẳng bao giờ bông hoa nở

giữa hàng rào tình thương đã mục

những con mọt gỗ còn sống gậm nốt then cuối cùng

Bốn mươi năm lẻ

tóc xanh thành tóc bạc

bạn hữu ngày một thưa dần

nhìn về quê nhà như nhìn về một đất nước của người khác

 

lạ cảnh

lạ người

lạ ăn

lạ nói

 

Xin một chút chân tình

chẳng ai cho

mua một chút chân tình

người ta bán bằng phẩm đỏ

vừa hứng trên tay

đã ngả sắc tím bầm

 

Bốn mươi năm lẻ

tôi nhuộm tóc ngồi chờ

trên bực thềm thế kỷ

vang vọng tiếng thu không

nghe hồn mình mục nát

 

tmt

4/30/2016

 

 

 

 

 

Comments are closed.