Những con rối đỏ

Trần Hoàng Phố

Người tử tù vỗ tay reo hò
Mười bảy con rối đỏ
Đi ra đi vào
nhảy múa
biểu quyết quanh cái chết
Và hát khúc công lý mù

Những con rối đỏ
nói lời long trọng không ai tin
Bà mẹ vật vã khóc .
đòi lương tri và sự thật
Vệt máu không phải của con bà
Dao thớt thì được mua ở chợ
Làm vật chứng cho công lý mù

Những con rối mặc áo thụng đỏ địa ngục
Diễn vở hài kịch rẻ tiền và thối
Công chúng đi ngang bịt mũi
Mùi thối bay đến thiên thu

Những con rối nhảy múa
Những tiến sĩ giấy hát khúc ca công lý thối
Lịch sử đi ngang bịt mũi
Người tử tù dựng tượng mẹ mình trong lòng
Công lý dựng tượng bà mẹ dân oan
đội đơn kêu oan cho con
mười hai năm
Những con rối biểu quyết
dựng tượng ông vua mù
Cầm cái cân oan sai
Cái cân hát khúc ca về một cái chết
của 17 con rối đỏ
mùa địa ngục in soi

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Comments are closed.