Thơ Đỗ Quyên

THƠ EM THƠ TỔ QUỐC

Biên cương thi pháp giữ
Biển đảo mạnh ngôn từ
Tổ quốc thơ tạm ổn
(Bá ngọ lũ quân thù!)

Em thơ thì vẫn thế
Chẳng khó vận thi tình
Nội dung âu cũng dễ
Một chữ yêu tận mình

Mà thơ em dài vắn
Buồn vui đến vô lường
Biết khi nào cho đặng
Tới bao giờ hết thương

Thì mình cứ cà tang
Cà tịch thơ thẩn thế
Tổ quốc thơ nếu cần
Lại xa em thơ nhé…

Xong phận thơ Tổ quốc
Anh về hồn thơ em…

9/2020

ANH VỪA THẤY

những gì
Tạo hóa – mẹ cha cho
nay em gửi trao
anh
                         
vừa kịp thấy
thì giang san họa xâm lăng
biên cương thịt nát xương tan
thân trai đâu thể
nhìn ngắm em mà
phát nở nòi giống tổ tiên
từ em ngát nồng khe suối

anh phải đi
đi
giữ cho em
cho chúng mình
những gì
Tạo hóa – mẹ cha lưu lại
anh vừa được thấy

em thương

9/2020

HÔM NAY

còn ra nữa
bao nhiêu lời thơ mới
vận vừa tình lớn 
                        phổng phao

ta không hỏi ta

không hỏi mình

không hỏi thơ dân tộc thơ hiện đại
này cái cây trơ trọi – không
dù nay hay mai – không nốt

không thời tiết tầng ôzôn gớm ghiếc
không Cô Vít tái bùng phát toàn cầu
không ly bia nồng lạnh chiều hè Đức quốc
không hoa hồng hoa dây mướt mượt Sài Thành

Trump tổng thống – ha ha không tất nhiên mà
dê be Praha cùng ngựa hí Trung Đông – càng không bạo
xường xám Phúc Lộc Thọ Bolsa thủ phủ cộng đồng Việt chính hiệu Thượng Hải Tàu – không toàn tập cho lành

Biển Đông
ôi Biển Đông
không thể nào không

xin được hỏi Biển Đông
cho ta mãi hỏi Biển Đông

mãi hỏi
Biển Đông
dẫu tình phồng xẹp…

8/2020

 

MAY VÀ HÊN

may
(tiếng Nam gọi là hên)
đặc tả em bức tranh tầm kiệt tác
hoàn tất trong ngày
nhị vị văn nghệ sĩ nhớn nhất Nam nhì Bắc
(bạn vong niên kiêm ân nhân anh và em hân hưởng cùng)
đồng loạt nằm xuống vị sớm vị hôm

hên
(tiếng Bắc kêu là may)
dành riêng em bài thơ cũng hàng kiệt tác
vừa xong đúng lúc
thêm hai mạng chới với bờ tử sanh siêu án Đồng Tâm dân oan giữ đất
(sau bốn mạng tại trận thăng thiên)

may là may cho thi họa hậu hiện đại gái trai
hên là hên tự tình tụi mình trai gái

đi chơi thật xa
nhé
mần ơn
những hên và may
những may và hên
tạng ấy

đã đến hồi đôi ta đồng lòng khóc hỏi
đất Việt trời Nam
người với người vì sao không lang sói
người với người vì sao lang sói

Thu 2020

Comments are closed.