Thơ Lê Minh Hiền: Những xoáy nước Đồng Tâm

Cơn bão tự đến

không một ai đoán trước

Cơn bão bỏ đi

chẳng một ai cản được

Tội nghiệp,

tội nghiệp ông lão

(có tâm hồn trẻ thơ!)

Trận đánh phủ đầu

Trận đánh làm gương

Cơn bão xuất hiện

khi cần

Cơn bão tàn dần

khi cần

Một ngày…

nổi lên

những vực nước xoáy

những vực nước xoáy

đồng tâm

nơi nhấn chìm

và hủy diệt tất cả

Những xoáy nước

Đồng Tâm!

Little Saigon, California Sept. 25th 4:00 Am

Comments are closed.