Tượng gãy

Trần Đình Sơn Cước

 

clip_image002clip_image003

 

 

                "Tuyết đổ xuống rồi

                Mau mang tượng Phật

                Chẻ làm củi thôi" (1)

 

Tôi ngồi…

Tượng gãy

Mắt mù

Chảy nước…

 

Tượng trong lòng

Tượng sống

Tượng ngoài công chúng

Tượng không

 

Tháng ngày tôi sống

"KINH HÒA BÌNH" (2)

Tụng ngược

 

Stay At Home

Tâm xước

Lòng chùng

HY VỌNG

vẫn

SỐNG…

 

 (Chicago 7/20)

(1) Pháp Hoan, theo Facebook Cố Sự Quán

(2) "Lời Cầu Nguyện Của Thánh Francisco", Saint Francis of Assisi

(3) Nguồn ảnh: Internet

Comments are closed.