Bầm: Hành vi nghệ thuật và Sinh thái ở Châu Á

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

My 5-channel video of my 5 durational performance art works (90 mins) and a 25-min documentary video of Hope-Memory Tree + the second edition (among 7 editions) of my public sculpture “Hope-Memory Tree” will be presented at RMIT Gallery, Melbourne in the exhibition: “Bruised: Art Action and Ecology in Asia”.
Curators: Helen Rayment and Thao Nguyen.
Please come see the exhibition if you’re in Melbourne from April to June.
—–
“Bầm: Hành vi nghệ thuật và Sinh thái ở Châu Á”. (12.04 – 01.06.2019)
Nếu ai có dịp ghé Melbourne thời gian này, Ly trân trọng mời ghé xem triển lãm, có các tác phẩm của Ly, trong đó có “Cây Ký ức – Hy vọng” phiên bản thứ hai. (Chỉ có 7 phiên bản. Phiên bản 1 Ly tặng các cây ở Tôn Đức thắng và tặng mọi người thì đã bay lên trời hôm 21.12.2018 rồi)

Comments are closed.