Báo Giấy số 38

Văn Việt vừa nhận được Báo Giấy số 38, tháng 7/2017 của CLB Thơ Tân Hình Thức dưới dạng PDF. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc

https://www.4shared.com/office/KQCB5QyIca/Bo_Giy_38.html

Comments are closed.