Đơn xin gia nhập Văn đoàn Độc lập Việt Nam

Ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi Ban Vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam

Kính gửi nhà văn Nguyên Ngọc

Tôi tên là Vũ Tuấn Hoàng hiện đang sinh sống và làm việc tại Ukraine.

Nghề nghiệp: dịch văn học (tiếng Nga và tiếng Anh), giảng dạy môn Việt Nam học tại Trường Ngoại giao Kharkov và viết văn.

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Liên bang Nga.

Tôi đã đọc  bản phương hướng của Văn đoàn và thấy hợp với nguyện vọng cũng như chí hướng của mình nên viết thư này đến Ban Vận động để bày tỏ ý muốn được tham gia sinh hoạt theo khả năng của mình.

Trân trọng

Vũ Tuấn Hoàng

Ukraine – Kharkov

Ban Vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự hưởng ứng của anh và xin hẹn làm việc chính thức với anh khi nào Văn đoàn ra mắt. Chúng tôi đã ghi tên anh vào Danh sách hưởng ứng  Văn đoàn Độc lập Việt Nam (http://vanviet.info/bandoc-vanviet/huong-ung-van-doan-doc-lap-viet-nam/).

Comments are closed.