GIỚI THIỆU SÁCH MỚI NGUYỄN VIỆN

Những nhát búa đập vào sự tĩnh lặng, sự vờ vịt và đạo đức giả. Cũng có thể đập vào chính bạn. Một cảm giác đau là cần thiết khi chúng ta không biết mình đang sống hay chết.

Đấy là lý do NXB GIẤY VỤN vừa cho tái bản 6 tác phẩm của nhà văn Nguyễn Viện trên amazon.com.

Trân trọng giới thiệu.

26 Lần Tờbờlờ

https://www.amazon.com/lan-tobolo-Vietnamese-Vien-nguyen/dp/1515224554/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1480604389&sr=8-2&keywords=nguy%E1%BB%85n+vi%E1%BB%87n

Chữ dưới chân tường

https://www.amazon.com/Chu-Duoi-Chan-Tuong-Vietnamese/dp/1516831195/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1480604389&sr=8-5&keywords=nguy%E1%BB%85n+vi%E1%BB%87n

Rồng & Rắn

https://www.amazon.com/Rong-Ran-Vietnamese-Vien-Nguyen/dp/1516831225/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1480604389&sr=8-14&keywords=nguy%E1%BB%85n+vi%E1%BB%87n

Ngồi bên lề rất trái

https://www.amazon.com/Ngoi-Ben-Rat-Trai-Vietnamese/dp/1516831152/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1480604389&sr=8-15&keywords=nguy%E1%BB%85n+vi%E1%BB%87n

Đi tới cuối đường

https://www.amazon.com/Di-Toi-Cuoi-Duong-Vietnamese/dp/1515224589/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1480604389&sr=8-16&keywords=nguy%E1%BB%85n+vi%E1%BB%87n

Cơn bấn loạn dưới đất

https://www.amazon.com/Con-Ban-Loan-Duoi-Vietnamese/dp/1516831136/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1480604742&sr=8-1&keywords=C%C6%A1n+b%E1%BA%A5n+lo%E1%BA%A1n+d%C6%B0%E1%BB%9Bi+%C4%91%E1%BA%A5t+nguy%E1%BB%85n+vi%E1%BB%87n

Comments are closed.