Hội thảo giới thiệu sách Người yêu tiếng Việt trọn đời

image

Người yêu tiếng Việt trọn đời là cuốn sách nằm trong bộ sách 14 tập Lời người Man Di hiện đại, tập hợp những bài viết tiêu biểu của học giả Nguyễn Văn Vĩnh trong suốt 30 năm làm báo (1907-1936). Ông là một trí thức yêu nước và có tư tưởng tiến bộ luôn dành hết tâm sức cho rất nhiều vấn đề xã hội. Một con người bằng tất cả sức lực, trí tuệ và sự hiểu biết phong phú của mình, đã theo đuổi liên tục, theo đuổi đến cùng làm sao để đồng bào của ông, dân tộc ông, thích dùng chữ Quốc ngữ. Để rồi từ sự thích thú đó, đồng bào của ông sẽ yêu mến con chữ này, coi nó là máu thịt của mình.

Cuốn sách đã được tác giả Nguyễn Lân Bình dành rất nhiều tâm huyết, công sức để sưu tập, lưu trữ và biên soạn. Qua cuốn sách người đọc sẽ cảm nhận được say mê, tinh thần húy tâm và ý chí kiên cường, của một Nguyễn Văn Vĩnh, đã đứng tiên phong trong nhóm người ít ỏi chứng minh tính ưu việt của chữ Quốc ngữ trước một thứ chữ đã được sử dụng từ nhiều thế kỷ là Hán văn và một thứ chữ được coi là dành cho các bậc “vương tôn công tử” là Pháp văn, nhằm đưa chữ Quốc ngữ lên vị trí độc tôn, trở thành Quốc tự.

Diễn giả:

Mr. Nguyễn Lân Bình, cháu nội của học giả Nguyễn Văn Vĩnh (người biên soạn)

Nhà nghiên cứu: Mr. Lại Nguyên Ân

Comments are closed.