NHỮNG NGÀY VĂN HỌC CHÂU ÂU LẦN THỨ 6 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

clip_image002[4]

 

 

NHỮNG NGÀY VĂN HC CHÂU ÂU LẦN TH 6 TI TP. H CHÍ MINH

Sách mi đến t tám nước châu Âu: Đọc sách cùng tác gi, Trao đi, Giới thiệu sách và chiếu phim

 

 

08.05. – 12.05.2016

T vin Khoa học Tng hợp | 69 Lý T Trọng, qun 1, Tp. H C Minh

IDECAF | 28 Thánh Tôn, qun 1, Tp. H Chí Minh

Nhà sách Nguyễn Văn Bình

Vào ca tự do

clip_image004[4]

Photo: 6th European Literature Days © EUNIC

 

 

Những ngày văn hc lần th sáu tại Hà Ni mi các bạn khám phá và đc sách ngoại văn mi đưc chuyn sang Vit ngữ. Năm nay, những ngày văn hc châu Âu còn lần đầu tiên được t chức tại TP. Hồ Chí Minh. Tám nưc châu Âu mang đến ngày hi văn hc sôi đng này rất nhiu hoạt đng dành cho khán gi yêu văn hc đ mi la tui như: Đc ch ng tác giả, Gii thiu ch, Hi tho, Trao đi, Trin lãm và cả chiếu phim.

 

 

Các nưc thành viên s khai mạc những ngày văn hc châu Âu tại Tp. Hồ Chí Minh vào Ch nht, ngày

8.5.2016 tại đưng ch Nguyn Văn Bình. Chương trình đầu tiên ca c Đc là gii thiu cun ch “V Hạt o ca n nhà văn Katharina Hagenas. Cun sách này đã có thành công lớn c Đc k vcuc sng ca mt gia đình nhiu thế h ph nữ. Còn phần dành cho các bạn tr là Bộ tiu thuyết ba phần về những chuyến phiêu lưu của Rico Oskar nay đã đưc chuyn toàn b sang Vit ngữ. Chương trình gii thiu cả ba tập sau đó là chiếu b phim đưc chuyn th t tập „Rico, Oskar những bóng đen bí n“. Tiếp theo, chương trình năm nay còn gii thiu cun ch “Con ri tha hương”, mt cun tiu thuyết có ni dung về mt phần cuc sng Vit Nam tại Đc.

 

 

Ba đa đim din ra s kin tại TP. H Chí Minh bao gm IDECAF, Thư vin khoa hc tng hp

đưng sách Nguyn Văn Bình. Tất c các chương trình ca c Đc sẽ din ra tại Thư vin Khoa học

Tng hp.


Chương trình ca Vin Goethe ti Tp. H C Minh:

 


08.05.2016

9h30


Gii thiu sách: V Ht Táo

(Tiếng Vit)


 


08.05.2016

10h00


Gii thiu sách và chiếu phim: Nhng chuyến phiêu lưu của Rico Oskar

(Tiếng Vit)


 


08.05.2016

15h00


Gii thiu sách: Con roi tha huong

(Tiếng Vit)


 

 

Xem thêm thông tin ti:

www.goethe.de/vietnam | www.hanoigrapevine.com

 

 

Liên hệ:

Nguyễn Thu Hạnh

GoetheInstitut Tp. H Chí Minh

18, đường s 1, Đô Thành, phường 4, quận 3, Tp. H Chí Minh

Tel: +84 8 3600 95 87

Email: hanh.nguyenthu@saigon.goethe.org

Web: www.goethe.de/vietnam

Facebook: https://www.facebook.com/goetheinstitut.hcm

Comments are closed.