Nói rõ thêm về việc hưởng ứng và đăng ký gia nhập Văn đoàn độc lập Việt Nam

Cra-29.wct&j=3d300&u=3d275&mp=3d1&d=3d100Sau khi bản tuyên bố vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam (goị tắt là VĐ) được công bố rộng rãi trên mạng (3/3/2014), hộp thư liên lạc của Ban Vận Động (gọi tắt là BVĐ): nhavandoclap@gmail.com đã nhận được rất nhiều thư hoan nghênh, trong đó có nhiều thư chủ động gửi đến hưởng ứng và đăng ký gia nhập Văn đoàn. Chúng tôi đã công bố trên Văn Việt danh sách những người đầu tiên hưởng ứng và đăng ký, trong đó bày tỏ sự trân trọng đối với thiện ý của các vị đó và xin hẹn liên lạc lại khi nào Văn đoàn chính thức hoạt động.

 Nay xin nói rõ thêm:

1/ BVĐ không có chủ trương kêu gọi sự hưởng ứng và đăng ký gia nhập Văn đoàn.

2/ Danh sách công bố trên Văn Việt không hề hàm ý đó là những hội viên tương lai của VĐ.

3/ Việc gia nhập VĐ tương lai chỉ thực hiện sau khi:

– Có điều lệ VĐ được BVĐ thống nhất, trong đó có tiêu chí gia nhập VĐ.

– BVĐ tiến hành những thủ tục cần thiết để VĐ có thể chính thức ra mắt.

 BVĐ xin trân trọng cảm ơn mọi sự quan tâm dành cho VĐ.

 Trưởng ban

Nguyên Ngọc

 

Comments are closed.