Ra mắt Sách Thơ Nguyễn Thúy Hằng, Đỗ Lê Anhdao, Lê Đình Nhất- lang

Thay thư mời của Vagabond Press và các nhà thơ, xin thông báo:

Buổi Ra Mắt Sách Thơ Nguyễn Thúy Hằng, Đỗ Lê Anhdao, Lê Đình Nhất- lang,
Thứ năm 17/8/2017 6:00pm
The Gasoline Pony, Marrickville, Sydney
115 Marrickville Road
(gần trạm xe lửa Sydenham)

Trong buổi ra mắt sách, chung với các tác phẩm thơ của các nhà thơ khu vực Asia Pacific khác, nhà thơ Phan Quỳnh Trâm sẽ đọc thơ Nguyễn Thúy Hằng, Đỗ Lê Anhdao, Lê Đình Nhất- lang – cả ba rất tiếc không thể tham dự vì khoảng cách địa lý (cả ba nhà thơ đều sống ngoài Australia).

Sách Thơ Nguyễn Thúy Hằng, Đỗ Lê Anhdao, Lê Đình Nhất- lang có thể mua ở Buổi Ra Mắt hay Vagabond Press online*

Địa điểm The Gasoline Pony là nơi được giới văn nghệ Sydney yêu thích, hay tổ chức đọc thơ, ra mắt sách.

Chúc buổi ra mắt sách là một tụ họp đông vui cho người yêu thơ.

clip_image002

Comments are closed.