Thông báo tạm hoãn buổi seminar "Trí thức và Trí thức nhân dân"

Quý vị thân mến!
Như chúng tôi đã thông báo, buổi seminar “Trí thức và Trí thức nhân dân” được tổ chức vào 14h ngày thứ Sáu 16/11/2018. Tuy nhiên, số người đăng kí tham dự nhiều hơn so với dự kiến, NXB Tri thức cần thu xếp địa điểm phù hợp với nhu cầu và điều kiện cho buổi seminar, vì vậy chúng tôi xin tạm hoãn.

Ngày giờ tổ chức chính thức chúng tôi sẽ thông báo tới Quý vị sau.
Thành thật cáo lỗi cùng Quý vị.
Trân trọng,
NXB Tri thức

Comments are closed.