THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Giới thiệu Sách Điện tử Miễn phí Y Sĩ Tiền Tuyến Nghiêm Sỹ Tuấn, Người Đi Tìm Mùa Xuân

Tuyển Tập Nghiêm Sỹ Tuấn do Tập San Y Sĩ Canada và Việt Ecology Press xuất bản lần thứ nhất từ 30.04.2019 tuy chỉ mới hơn 3 tháng; nhưng khi nhận được yêu cầu của một số độc giả từ Việt Nam mong có sách để đọc, nghĩ rằng với tình hình sách báo trong nước như hiện nay, chỉ có một “lề phải”, sách không thể in ở Việt Nam hoặc gửi về, nên ở lần tái bản này, có thêm một phiên bản sách điện tử động/ flipbook Tuyển Tập Nghiêm Sỹ Tuấn để các bạn thanh niên sinh viên trong nước có thể dễ dàng truy cập, tải xuống và đọc hoàn toàn miễn phí. https://vietecologypress.blogspot.com/2019/07/y-si-tien-tuyen-nghiem-sy-tuan.html. Đó cũng là điều mà trước đây chúng tôi đã làm với hai cuốn sách: Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng và Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch. Riêng sách in vẫn được phát hành trên www.amazon.com và các hiệu sách, ISBN: 978-1927781616, 456 trang, khổ 6 x 9, Bạn có thể mua sách ở đây.

Comments are closed.