Trở thành nhà lãnh đạo trong 100 ngày – sách của Thomas D. Zweifel, Ph.D

Người dịch: Bùi Thanh Châu

Ban Tu thư  Đại học Hoa Sen & Nhà xuất bản Hồng Đức, 2014

Description: Description: D:\son.nguyenminh\Dropbox\Leadership in 100 days\Tro thanh nha lanh dao trong 100 ngay _ red.jpg

Một quyển sách tự học có hệ thống là nguời bạn đồng hành, bạn tâm tình, và là huấn luyện viên của bạn suốt 100 ngày. Độc giả sẽ xây dựng khả năng lãnh đạo của mình theo từng ngày, từng phần, trong hoạt động tạo ra một sự đột phá như ý về những kết quả, chất lượng, hoặc tốc độ, trên con đường đi tới một tầm nhìn 5 năm. Để cực đại hóa hiệu quả lãnh đạo và mang lại một thành tựu to lớn, các nhà lãnh đạo phải đi qua năm cấp của Kim tự tháp Lãnh đạo Toàn cầu. Tại mỗi cấp (Tự Nhận Thức, Quan Hệ, Viễn Kiến, Chiến Lược, Hành Động), các nhà lãnh đạo tạo ra những cuộc giao tiếp hữu ích – biết truyền đạt và lắng nghe mọi người một cách hiệu quả – vốn bổ sung giá trị và ủy quyền mọi nguời để đạt tới những mục tiêu chung. Quyển sách này có thể biến bạn thành một nhà lãnh đạo như vậy.

@ Tiến sĩ Thomas D. Zweifel là một tác giả được tán thưởng và một chuyên gia được thừa nhận khắp thế giới trong lĩnh vực lãnh đạo toàn cầu. Từ năm 1984, ông đã giúp các quan chức cao cấp trong top 500 công ty của Fortune và các chính phủ, Liên Hiệp Quốc và quân đội phát triển khả năng lãnh đạo trong hành động đáp ứng những mục tiêu có tính đột phá của mình.

Comments are closed.