VĂN HỌC TỪ VIỆT NAM 12 TÁC PHẨM, 12 GIỌNG NÓI, 12 TIẾNG NÓI TỪ TÂM HỒN VIỆT NAM


clip_image001

© Colourbox

Mời các tác giả sinh sau 1969 đang sống tại Việt Nam tham gia viết cho độc giả Đức.

Viện Goethe là Viện văn hóa của CHLB Đức. Viện Goethe khuyến khích và hỗ trợ việc giao lưu văn hóa giữa Đức và Việt Nam. Văn học có một vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Thông qua văn học, công chúng có thể tiếp cận những ý tưởng và có thể mường tượng về những điều lắng đọng trong tâm trí của những độc giả và nhà văn của nước khác.
Việt Nam đã trở thành một địa điểm du lịch ưa thích, nhưng những rào cản ngôn ngữ hạn chế người Đức tiếp cận sâu sắc và hiểu biết rõ hơn về Việt Nam ngày nay. Thị trường sách tiếng Đức hiện còn thiếu vắng thông tin và hiểu biết về những tác giả Việt Nam sinh sau 1969. Viện Goethe cố gắng thu hẹp khoảng trống về hiểu biết cũng như về cảm thụ văn chương này.

MỜI NGƯỜI VIẾT

Viện Goethe kêu gọi những tác giả người Việt đang sinh sống tại Việt Nam tham gia vào nỗ lực này để tạo ra một tuyển tập văn học giúp hiểu điều gì đang trăn trở trong tâm trí, tâm hồn của người Việt ngày nay. Chúng tôi đang tìm kiếm để giới thiệu những tác phẩm (truyện ngắn, thơ) chưa từng được xuất bản. Chúng tôi dự kiến sẽ dịch sang tiếng Đức và xuất bản những truyện này bằng tiếng Đức. Việc xuất bản bằng tiếng Việt có thể được thực hiện khi các tác giả có yêu cầu.

ĐỀ TÀI VÀ THỂ LOẠI

Chủ đề là Viết về muôn mặt đời sống của Việt Nam hiện nay. Tác phẩm tham dự là truyện ngắn hoặc thơ viết bằng tiếng Việt. Mỗi tác phẩm không quá 10.000 (mười ngàn) từ.

THÙ LAO

Mỗi tác phẩm được lựa chọn cho tuyển tập được trả thù lao 10 triệu VND. Khoản phí này đã bao gồm chi phí cho quyền dịch và xuất bản cho độc giả tiếng Đức.

TUYỂN CHỌN CÔNG BẰNG

Một hội đồng bao gồm các nhà phê bình văn học người Việt, học giả nghiên cứu về Việt Nam, dịch giả dịch từ tiếng Việt sang tiếng Đức và một số nhà văn người Việt sống ở nước ngoài sẽ tiến hành chọn lọc những tác phẩm tham dự.
Tên thành viên hội đồng giám khảo sẽ được công bố vào thời điểm tuyển tập được xuất bản. Hội đồng giám khảo sẽ không được biết tên của những tác giả gửi bài cho tới khi họ quyết định tác phẩm nào được chọn đưa vào tuyển tập. Bằng cách này Viện Goethe mong muốn các tác phẩm sẽ được lựa chọn một cách khách quan và công bằng nhất.

NỘI DUNG BÀI THAM DỰ

Đề tài để viết là: Cuộc sống của người Việt hiện nay. Điều gì đang trăn trở trong tâm trí mọi người? Những thay đổi ở nông thôn và thành thị? Vai trò của gia đình, của phụ nữ và nam giới trong gia đình và xã hội? Mối quan hệ của con người với thiên nhiên, lịch sử, di sản văn hóa? Thông qua tuyển tập này, người đọc Đức có thể hiểu thêm về cuộc sống mọi khía cạnh tại Việt Nam.
Các tác phẩm tham dự là những truyện ngắn hoặc thơ chưa từng được xuất bản tại bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào.

HẠN NỘP BÀI

Hạn cuối: 30 tháng 11 năm 2017
Địa chỉ nộp bài và hỏi thêm thông tin qua email:
Ông Wilfried Eckstein, viện trưởng Viện Goethe Việt Nam
Wilfried.Eckstein@goethe.de

Comments are closed.