Chút tâm tình

 

Nguyễn Duy

(FB Trương Huy San)

NGUYỄN DUY [Trưa nay, từ 11:30 – 13:30, lễ viếng nhà thơ Việt Phương (1928 – 2017) diễn ra tại Hà Nội, từ Sài Gòn, nhà thơ Nguyễn Duy nhờ tôi chuyển bài thơ này như một nén nhang tiễn đưa]

CHÚT TÂM TÌNH

Thương nhớ anh Việt Phương

Giữa cung cấm anh chỉ ngồi ghế xép
ghế đầu sai
giúp việc
triều đình không có ghế cho thơ

Đại sự quốc gia tuôn qua tay anh
soạn thư
thảo hịch
ho ra bạc
khạc ra tiền
thét ra lửa
em là bài thơ mà anh là tác giả *
vô danh

Chỉ làm thơ anh mới được là mình
giữa trang thơ anh thành chính chủ
ghế phụ hoá ngai vàng
vua quan làm con chữ
vỡ ra rằng thơ là đấng quyền năng

Vỡ ra rằng khi anh nằm xuống
hơn với thiệt hoả táng
chức với sắc hoả táng
mọi thứ đều danh hư
mộ chí giữa đời một tước hiệu
Nhà Thơ.

(Sài Gòn, 9.5.2017)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
* Một ý thơ của Viêt Phương

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1285026241532554&set=a.305706452797876.64247.100000755701241&type=3&theater

Comments are closed.