Giêng hai lai rai về viếng chùa, lạy Phật, ăn oản và phóng sinh

(Rút từ facebook của Phạm Nguyên Trường)

 

I. Viếng chùa, lạy Phật

1. Phật và các vị bồ tát không phải là Chúa hay là Thánh thần mà chỉ là những người đã thức tỉnh, biết được nguyên nhân của phiền não, và con đường dẫn đến diệt trừ phiền não. Viếng chùa, lạy Phật không phải là mong được các Ngài ban cho tiền bạc hay sức khỏe hay thực hiện trọn vẹn một vụ lừa đảo mà là thấy hình bóng các Ngài để thêm tinh tiến trên đường tu đạo. Với người còn sơ cơ thì đấy là làm những việc thiện, nói lời thiện và nghĩ điều thiện.

2. Cúng dường tam bảo không phải là đút lót mà là đóng góp cho nhà chùa, đóng góp cho những vị tu hành đang sống trong chùa để họ có điều kiện làm Phật sự, do đó, nếu ta muốn đóng góp cho nhà chùa 10 ngàn, 20 ngàn hay 100 ngàn… thì cứ đóng góp, việc gì phải đổi thành tờ 1 ngàn hay 2 ngàn rồi bỏ vào hòm công đức trước mỗi bức tượng vài ngàn. Xin nhắc lại: Phật và các vị bồ tát không phải là trưởng phòng cán bộ, không phải là nhân viên quản lí thị trường hay công an giao thông… các Ngài không nhận đút lót.

II. Ăn oản

Xin hỏi: Tôi và bạn, tức là những người trần mặt thịt chúng ta, có bao giờ giúp cho những đứa con hư lừa bịp, ăn chặn những đứa con ngoan hay không? Chắc chắn câu trả lời sẽ là KHÔNG! Thế thì nếu quả thật có Chúa, Phật, Thánh, Thần… – những người nhìn thấy hết, biết hết và chẳng cần gì hết – có giúp đỡ, có phù hộ cho những kẻ bịp bợm, lừa đảo, ăn hối lộ để chúng tiếp tục lừa bịp, đàn áp… chúng sinh hay không? Câu trả lời chắc chắn cũng là KHÔNG! Cho nên nếu đã tin có Chúa, có Phật, có Thánh, có Thần thì chỉ có 1 cách là HỌC HÀNH CHĂM CHỈ, TU THÂN, TRUNG THỰC và CHĂM CHỈ mà thôi. Tham gia lễ hội, nếu được lộc hay nhận được bản sao ẤN ĐỀN TRẦN hay bất cứ thứ gì khác thì cũng chỉ là một kỉ niệm vui, chứ đừng tin những lời này: “lộc thánh không tự nhiên đến mà phải có sự nỗ lực, ai cướp được là may mắn” của ông Phan Đăng Long, Phó Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội, để rồi tranh cướp nhau, làm cho lễ hội mất vui và cũng mất cả văn hóa.

III. Phóng sinh

1. Một trong những giới luật quan trọng nhất của Phật giáo là KHÔNG SÁT SINH (không sát sinh cũng là một trong 10 điều răn của Thiên Chúa giáo), như thế nghĩa là phóng sinh nhằm giữ giới luật là PHÓNG SINH ĐÚNG. Đấy là khi ta bẫy được con chim hay con thú hoặc đánh lưới được con cá nhưng thấy chúng nhỏ quá, chúng đang mang thai hay lúc đó trong ta bỗng xuất hiện lòng trắc ẩn và muốn thực hành giới luật không sát sinh, ta đem thả con mồi ra. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật: Gieo nhân lành thì sẽ được vô số phước báu.

2. Trước các nhà chùa mùa lễ hội thường có một số người đem chim tới bán cho thiện nam tín nữ làm việc gọi là phóng sinh. Đây là PHÓNG SINH SAI vì phần lớn những con chim đó đã bị đói ăn, khát uống mấy ngày liền và chắc chắn là sẽ chết, tức là mua và thả chúng không những không giúp giữ giới mà còn làm nặng thêm tội sát sinh. Lòng trắc ẩn ở đây đã bị đặt sai chỗ, nó tạo nghiệp chướng không chỉ đối với người bắt chim, người bán chim mà cả người thả chim nữa. Mua và phóng sinh những con chim bị người ta bắt và đem bán là tạo nghiệp xấu và quả báo cho cả mình lẫn người, rất không nên làm.

clip_image002

clip_image003

clip_image004

clip_image005

Comments are closed.