Ai muốn thi tú tài Tây không?

Nguyên Ngọc

 

Ngày 15-6-2016, kỳ thì tú tài đã bắt đầu trên toàn nước Pháp. Theo đúng truyền thống, ngày đầu tiên, đúng 8 giờ sáng, cuộc thi bắt đầu bằng môn triết học.

Sau đây là đề thi Triết năm nay ở bốn ban Văn chương, Khoa học, Công nghệ và Kinh tế – Xã hội.

Có bạn nào muốn thử dự thi tú tài Tây không?

Tú tài Văn chương:

Đề 1: Các xác tín đạo đức của chúng ta có phải căn cứ trên kinh nghiệm?

Đề 2: Có phải ham muốn về bản chất là vô hạn?

Đề 3: Giải thích một trích đoạn tác phẩm “Sự thật và chính trị” của Hannah Arendt.

Tú tài Khoa học:

Đề 1: Làm việc ít đi, thì sống tốt hơn chăng?

Đề 2: Có cần chứng minh để biết?

Đề 3: Bình luận trích đoạn tác phẩm “Quân vương” của Machiavel.

Tú tài Công nghệ:

Đề 1: Để công bằng, chỉ cần tuân theo luật chăng?

Đề 2: Có phải bao giờ chúng ta cũng có thể biện minh cho các tín ngưỡng của mình?

Đề 3: Bình luận trích đoạn tác phẩm “Trò chuyện” (1948) của Merleau-Ponty.

Tú tài Kinh tế – Xã hội:

Đề 1: Có phải bao giờ ta cũng biết được ta ham muốn gì?

Đề 2: Học lịch sử thì có lợi ích gì?

Đề 3: Giải thích một trích đoạn tác phẩm “Các nguyên lý của triết học” của René Diderot.

clip_image002

Trong một phòng thi ở trường trung học Charlemagne – Paris sáng 15-6-2016

(Theo báo Pháp Le Monde và Le Figaro)

Comments are closed.