Ai sợ biếm họa – biếm họa sợ ai?

Lý Trực Dũng

Đôi điều từ một bức tranh biếm họa về Tượng đài

Năm 1987 tôi trở về Hà Nội sau nhiệm kỳ công tác 5 năm trong tổ chức chính trị-xã hội FDGB của CHDC Đức. Có thể nói qua một vài bạn Đức rất thân và linh cảm của mình về không khí chính trị xã hội căng lúc bấy giờ tôi đã cảm thấy có gì đó rất căng, dữ dội đang âm ỉ… sẽ xảy ra… nhưng lúc nào, ra sao thì không biết. Đây chính là thời gian mà nền kinh tế của khối Vacsava trì trệ nghiêm trọng, tệ nạn sùng bái cá nhân ở các nước XHCH bị phê phán,người dân các nước XNCN Đông Âu mất lòng tin ở hệ thống chính trị của nước họ,Goobachop kêu gọi Glasnost (mở cửa), Perestroika (cải tổ)… Ngày 9/11/1989 bức tường Berlin sụp đổ kéo theo cả sự sụp đổ của cả hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
Năm 1988 tôi vẽ cái tranh biếm họa không lời về tượng đài này. Nó may mắn được treo triển hai lần ở Hà Nội: 1988 ở 16 Ngô Quyền và 2009 ở Viện Gớt 58 Nguyễn Thái Học.
PS. Cám ơn các bạn đã đưa bức tranh này của tôi lên FB trong thời gian vừa qua và like cho nó. Vì các tranh này mà các bạn đưa lên đó chắc lấy từ Internet và được chụp qua khung tranh có kính nên mờ, không rõ… tôi đưa bản gốc này lên FB.

Nguồn: FB Dung Ly Truc

Comments are closed.