Cải cách tư pháp và vụ án Đồng Tâm

Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm)

Hình minh hoạ. Những người ủng hộ tác giả Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm) biểu tình bên ngoài phiên toà xử Anh Ba Sàm ở Hà Nội hôm 23/3/2016

Hình minh hoạ. Những người ủng hộ tác giả Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm) biểu tình bên ngoài phiên toà xử Anh Ba Sàm ở Hà Nội hôm 23/3/2016. AFP

Không như “đổi mới”, “cải tiến”, “hoàn thiện”, khi nói đến hai chữ “cải cách”, chắc ai cũng hiểu phải có sự thay đổi gì đó mạnh mẽ lắm.

Comments are closed.