Chết không nhắm mắt

Trần Đình Sơn Cước

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Tranh Đinh Trường Chinh từ facebook Thận Nhiên

Cali trời trong
mà lòng ta xám đục
Ta không còn tư cách song tịch
Chỉ còn
Mồ cha mả mẹ
cô quạnh góc làng
Ta còn bạn bè
bầm gan tím ruột
Ta làm chi được
Trước giờ Họ quyết
Ta làm chi được
Trước giờ
BA ĐÌNH bấm huyệt

Ta hô
         lời ô nhục:
“CHO THUÊ ĐẤT
99 NĂM

BÁN NƯỚC”
BÁN NƯỚC

CHO THUÊ ĐẤT
99 NĂM!
CHẾT KHÔNG NHẮM MẮT
Hỡi ai BẤM NÚT!!!
Cali trời trong
mà lòng ta ngụt thở…
Trần Đình Sơn Cước
(8 giờ sáng ngày 9 – 6- 2018)

Comments are closed.