?oàn k?t dân t?c khi lãnh h?i b? xâm l?n

L H?c Lnh Vn

??i h?i M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam l?n th? IX ? chnh th?c khai m?c ngy 19/9/2019 trong hon c?nh lnh h?i ?ang b? xm l?n. C th? ni ???c ch?a l s?n h nguy bi?n?

T?i bu?i khai m?c, lin h? t?i ch? ?? ??i h?i “?on k?t – Dn ch? – ??i m?i – Pht tri?n, Th? t??ng Nguy?n Xun Phc nh?n xt: N?i dung v ph??ng th?c v?n ??ng, t?p h?p kh?i ??i ?on k?t ton dn v?n ch?a ?p ?ng k?p th?i tr??c nh?ng bi?n ??i nhanh chng c?a ??i s?ng x h?i.

Ti ??ng v?i nh?n xt c?a Th? t??ng. ng pht bi?u t? gc ?? lnh ??o. Bi vi?t xin th?o lu?n v? ?? ti ny t? gc ?? ng??i dn. Cc thng tin nh?t ???c t? cc bn c-ph, cc bu?i h?p b?n, cc bu?i m?n ?m sau gi? h?p chnh, cc trang m?ng… v cc t? bo trong n??c l?n bo v? kinh t?, chnh tr? trong n??c, ?ng Nam hay chu Nh?ng ng??i ti ti?p xc ho?c lm ngh? t? do, ho?c cng ch?c; ?? l?a tu?i nh?ng ?ng nh?t thu?c l?a 40 70 tu?i; ?? ngnh: kinh doanh, y t?, gio ch?c, khoa h?c; thu?c gi?i l??ng thi?n, khng ph?m php.

1) Theo cch nhn cch hi?u c?a ti, th?i gian g?n ?y, kh?i ??i ?on k?t ton dn c l?n m?nh h?n, t nh?t l v? m?t ha h?p ha gi?i. Phn chia, h?n th ?? l?i t? th?i Qu?c C?ng chm b?t ?i nhi?u. S? thng c?m gi?a gi?i tr? xu?t thn hai Mi?n Nam B?c x?a kia t?ng ln. ? l ni v? dn chng.

Nh?ng m?i chia r? gi?a dn chng v chnh quy?n l?i khng nh?. D ch?a c s? li?u th?m d chnh th?c, quan st c?a ti l 70% – 80% ch bai, cng kch, ho?c khng ??ng v?i chnh quy?n. S? cn l?i kin nh?n, thng c?m v?i kh kh?n c?a chnh quy?n. S? hon ton ?ng h? chnh quy?n r?t t!

Trong vi thng l?i ?y, khi bi T? Chnh l ch? ?? ???c quan tm nh?t, khuynh h??ng khng ?ng h? chnh quy?n cn s?c nt h?n! H? ng?i v bn, h? g?p m?t nhau, nh?ng ng??i quan tm th?i s? ??t n??c l?i nh?c v? Bi?n ?ng, bi T? Chnh, gin khoan H?i D??ng, thi ?? c?a chnh quy?n Vi?t Nam, thi ?? c?a x h?i Vi?t Nam trong s? khng hi lng, nh?t l t? khi Trung C?ng ?i?u tu xm chi?m hung h?ng h?n v tuyn b? vng bi?n ? thu?c v? Trung C?ng. Dn chng hoang mang, nghi ng? khi thng tin chnh th?c g?n nh? khng c, v h? ch?a nghe l?p tr??ng chnh th?c t? gi?i lnh ??o cao c?p.

Ch? ?? ti?p theo l tham nh?ng. Tham nh?ng lm kh? dn. Tham nh?ng lm ki?t sinh l?c ??t n??c. Tham nh?ng ng? ng? v kh?ng khi?p m phanh phui v xt x? qu nh?! Dn chng c?ng c hy v?ng vo phong tro ??t l, nh?ng s? c?i v kch th??c c?i qu t v qu nh? so v?i s? tr??ng h?p, cho nn nhn chung m?i nghi ng? trong dn ??i v?i cng cu?c ch?ng tham nh?ng c?a chnh quy?n cn mnh mng. Nghi ng? lm sao ?on k?t ???c? Nghi ng? lm sao ?ng h? ???c?

2) Ch?a bao gi? s? ??ng thu?n trong dn v? cc ch? ?? cao t?i v?y, v do ?, ??i v?i chnh quy?n, ch?a bao gi? vi?c tm s? ?ng h? t? dn chng d? t?i v?y. Ng??i vi?t ngh? ch? c?n nh?ng ti?n hnh ba vi?c sau ?y:

Th? nh?t, t? thi ?? ?ng cch v?i k? xm l?ng ph h?p v?i truy?n th?ng ch?ng ngo?i xm c?a dn t?c, v?i thng l? ?ng x? qu?c t?.

Chnh quy?n s? xc ??nh nh?ng vi?c c? th? c?n lm, nh?ng v? l?p tr??ng th kin quy?t khng th? c tnh b?n v?i th? l?c ?ang ti?n hnh xm l?ng. ? l k? ??ch ch? khng l ??ng minh! Khng th? m? h? l?m l?n tnh h?u ngh? dn t?c n?i ny: n??c Vi?t ?ang ??i ph v?i l?c l??ng xm l?ng! Bi T? Chnh thu?c lnh h?i Vi?t Nam ?ang b? xm chi?m b?i Trung C?ng. N?u h? mu?n tranh ch?p, xin ??a ra Ta n Qu?c T?, cn ??a qun xm chi?m nh? v?y ?ch th? l hnh ??ng xm l?ng!

C th? duy tr knh ??i tho?i ?? ki?m sot tnh tnh, nh?ng khng th? ti?p t?c c nh?ng ?on trao ??i v?n ha, chnh tr?, an ninh, qun s? t nh?t cho t?i khi tu Trung C?ng hon ton rt kh?i lnh h?i Vi?t Nam.

C?n ??a s? vi?c ra Ta n Qu?c t? v l?p lin minh qun s? v?i cc qu?c gia c cng h??ng quy?n l?i v?i Vi?t Nam.

C?n thng bo r?ng ri cho dn chng bi?t r di?n ti?n c?a tnh hnh. Mu?n nh?n ph?n bi?n s?c s?o c?a dn chng nh? Th? t??ng Nguy?n Xun Phc mong mu?n th ph?i chia s? thng tin v?i h?. Cung c?p thng tin ??y ?? v chnh xc c?ng l trch nhi?m c?a chnh quy?n v?i dn chng. Tr??c h?t c th? t? ch?c cho nh bo trong v ngoi n??c quan st t?i ch? tnh hnh bi T? Chnh.

Th? hai, l?p h? s? v ??a ra ta nh?ng v? tham nh?ng ? qu tai ti?ng. Ngay c? khi ch?a th? l?p phin ta th c?ng c?n ?i?u tra ??c l?p v cng b? k?t lu?n. Ng??i vi?t th?c ???c s? ph?c t?p v kh kh?n, nh?ng kh m?y c?ng ph?i lm v ci gi c?a n l lng tin nhau trong x h?i, lng tin c?a dn chng v?i chnh quy?n.

Ng??i dn c?n m?t b? my cng quy?n lim chnh, ch? khng c?n tr? th. Chnh quy?n c th? c chnh sch khoan h?ng thch h?p sau phn xt ??c l?p v cng minh.

Th? ba, ??a ra l? trnh dn ch? ha ??t n??c. C th? ch?a c ngay l? trnh th?t s? c tnh kh? thi v thuy?t ph?c, nh?ng t ra chnh quy?n nn c nh?ng ??ng thi h??ng v? ?. Vi m?c tiu trong giai ?o?n s?m c th? l nh?ng b??c ??u c?a t? do ngn lu?n v xt x? ??c l?p.

Ai c?ng bi?t tham nh?ng l hnh vi c?a nh?ng thnh ph?n trong gi?i cng quy?n c??p ?o?t ti?n c?a dn chng, chnh dn chng m?i kin quy?t b?o v? ??ng ti?n c?a mnh. Ai c?ng bi?t dn chng khng mu?n qu?c gia m?t ch? quy?n, chnh h? l l?c l??ng chnh b?o v? ch? quy?n khi ??t n??c b? xm l?ng. V?y th ch? khi ng??i dn th?t s? lm ch? ??t n??c th m?i ch?ng tham nh?ng quy?t li?t v hi?u qu?, m?i b?o v? ???c lnh th? tr??c h?a xm l?ng. Khng th? hon thnh cng cu?c l?n lao v thing ling ? khi qu?c gia khng dn ch?, dn chng thi?u cc quy?n t? do c?n b?n trong b?n Tuyn Ngn Qu?c T? Nhn Quy?n. Ch? trong mi tr??ng dn ch? m?i c th? ?on k?t nh?ng ng??i c tri th?c, c n?ng l?c, c ??o ??c, h?t lng c?ng tc nhau h??ng v? s? nghi?p cao ??p cho dn t?c.

Ng??i vi?t tin r?ng ba vi?c trn ?y ???c ng??i dn mong ??i nh?t, chnh l ba vi?c ?p ?ng lng mong m?i su xa nh?t c?a dn t?c, trong lc ny, khi gi?c d? g?m gh trn lnh h?i. M?t khi ba vi?c ???c kh?i ??ng, lng dn s? rung chuy?n, s? c?ng tc, th? n??c s? ??i thay. Tr?m tri?u ng??i Vi?t khng hn y?u, chnh quy?n no bi?t g?i lng dn, n??ng d?a vo s?c dn, chnh quy?n ? ?? s?c c?i t?, ng?ng ??u ni chuy?n v lm king s? b?t k? th? l?c xm l??c no. Chnh quy?n ? c ?? t? th? h?p tc qu?c t?. Ch? c?n hnh ??ng v l?i ch v t??ng lai dn t?c. Quan st cc ??ng thi g?n ?y nh?t c?a chnh quy?n, nh? ??ng thi v? ???ng cao t?c B?c Nam, ti hy v?ng ??t n??c ?ang h??ng v? ?on k?t h?n.

Trung C?ng ?ang c nh?ng kh kh?n r?t l?n c?a h? trong khi Vi?t Nam ?ang d?a l?ng vo l? ph?i v?i s? ?ng h? c?a th? gi?i! Vi?t Nam s? Trung C?ng l s? v l do g? Khi ?a s? cc thnh ph?n dn t?c c?ng tc nhau, Vi?t Nam c th? v?a gi? ha bnh v?a b?o v? ch? quy?n. Dn chng c th? ??t nhi?m v? ? cho chnh quy?n ???c khng?

Ngy 20 thng 9 n?m 2019

Comments are closed.