Dư Thị Hoàn, Trịnh Hoài Giang tuyên bố từ bỏ Hội Nhà văn Việt Nam

(Bản tuyên bố dưới đây có giá trị như một văn bản chính thức và công khai)
Tôi, Dư Thị Hoàn (tên khai sinh Vương Oanh Nhi, sinh năm 1947, gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam năm 1996) và chồng tôi Trịnh Hoài Giang (tên khai sinh Trịnh Văn Trọng, sinh năm 1938, gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam năm 1993), trên thực tế đã chủ động ly khai Hội Nhà văn Việt Nam từ ngày ký tên vào bản tuyên bố thành lập Ban Vận động Văn đoàn Độc lập 3/3/ 2014, tức không tham gia bất cứ sinh hoạt, hội họp nào của Hội Nhà văn thời gian qua nữa. Cần nói thêm, từ ngày kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, cả hai chúng tôi đều không hề làm bất cứ đơn từ nào xin xỏ để được cấp kinh phí tài trợ sáng tác, xuất bản, thăm hỏi, v.v. và cũng rất hãnh diện rằng chưa từng nhận bất cứ giải thưởng, tặng thưởng nào do Hội Nhà văn ban phát. Chúng tôi vô cùng khâm phục khả năng đánh giá rất chuẩn xác về thực trạng và thực chất của Hội Nhà văn hôm nay trong bài tuyên bố từ bỏ Hội Nhà văn Việt Nam của nữ sĩ Võ Thị Hảo. Kết luận ngắn gọn là Hội Nhà văn Việt Nam nay đã tự biến mình thành Sọt rác. Những nhà văn sạch sẽ không có lý do gì ở lại làm lá chắn cho họ. Nhân sự kiện Hội Nhà văn Việt Nam chỉ đạo chi hội TP HCM gạch tên 9 vị đồng nghiệp ưu tú của chúng tôi ra khỏi danh sách tham dự đại hội khóa tới này, hai chúng tôi tuyên bố đứng về phía 9 vị đồng nghiệp sáng giá của làng văn chương Việt Nam, chính thức tuyên bố từ bỏ tổ chức Hội Nhà văn Việt Nam này.
Dư Thị Hoàn
Trịnh Hoài Giang
Hải Phòng, ngày 09/5/2015

Comments are closed.