Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam

Sáng tác: Nguyễn Phú Yên

Thể hiện: NS Tuấn Khanh

Comments are closed.