Trường Trung học Pô-Klong, ký ức và âm vang

Inrasara

Đính chính của Inrasara: ông Trượng Văn Nhẹ là Phó Ty Phát triển Sắc Tộc Ninh Thuận, không phải "đại úy". Bởi là "ký ức" thế nên vài điểm nhớ chưa được chuẩn, nếu quý vị & các bạn phát hiện, xin nhắc nhở để Kênh kịp đính chính ở đây. Karun!

Comments are closed.