Thơ văn hai bên bán cầu

Trò chuyện giữa nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên và nhà văn Đỗ Quyên. Blogger Hiệu Minh dẫn chương trình.

Kênh Truyền thông đa phương tiện thực hiện tháng 10/2017

Comments are closed.