Mỗi tuần một trang biếm họa (34) – Cuộc chiến xâm lược Ukraina: tranh đường phố

Văn Việt tuyển chọn

 

London (Anh)

 

Poznań (Ba Lan)

Poznań (Ba Lan)

Cardiff (Wales)

Cardiff (Wales)

Llanelli (Wales)

Los Angeles (California, Hoa Kỳ)

Los Angeles (California, Hoa Kỳ)

Motala (Thụy Sĩ)

Motala (Thụy Sĩ)

Motala (Thụy Sĩ)

Clevedon (Anh)

Helsinki (Phần Lan)

Helsinki (Phần Lan)

Helsinki (Phần Lan)

Venice Beach (California, Hoa Kỳ)

Nguồn: https://creapills.com/oeuvres-street-art-soutien-ukraine-20220315

Comments are closed.