Obama giữa Sài Gòn ngập lụt

Tin khó tin: Dân Sài Gòn ồ ra đường chụp hình Tổng thống Mỹ Obama cưỡi thuyền đi… thăm hỏi thành phố ngập!

(Ảnh sưu tầm trên mạng do một bạn đọc gửi cho Văn Việt, không rõ tác giả! Xin mạn phép tác giả cho đăng tải để kịp chia sẻ với mọi người! – V.V.)

clip_image002

Comments are closed.