Nghệ thuật

Mắt nhân gian

Lê Học Lãnh Vân Bức tranh MẮT NHÂN GIAN được treo kế bên bức MẤY RẶNG GIANG SAN. Với tôi, hai bức này đi…