V?n

T?n v?n H Th?y Nguyn

S? khc bi?t Khi l?n ??u tin ti vi?t v?n, ti vi?t nh?ng th? mnh thch, chuy?n vo trong ??y m?i ng??ng v?ng v…

101 b?c th? g?i Th? t??ng (2)

Yann Martel Nguy?n ??c Tngd?ch V?n Vi?t: Sau khi ??ng b?c th? th? nh?t c?a Yann Martel (rt trong t?p 101 b?c th? g?i…

M? ?i, d?y ?i!

Truy?n ng?n Tu? Anh V?n Vi?t: Tu? Anh sinh n?m 1987, t?t nghi?p khoa V?n h?c, ??i h?c Khoa h?c X h?i v Nhn…

Ng?n ?n xanh

Truy?n ng?n c?a Chu Din Nh? ai, ai nh?, by gi? nh? ai Khc Nh?p ?? B?n ni: Anh c bi?t…

H?i ?c v? Bakhtin

Ph?m V?nh C? Moskva, ??u nh?ng n?m 1960. Ti theo h?c h?i ? t?i khoa Ng? v?n Tr??ng ??i h?c T?ng h?p Lomonosov,…

Nh?ng m?u chuy?n Kolyma

Varlam Shalamov B?n thn ng ? c thm nin c?i t?o trong ba ??t c? th?y kho?ng 16 n?m. ng pht bi?u: Tr th?c…

Ghi chp trong m?a

H Th?y Nguyn Nhi?u th? k? tr??c, Ph?m ?nh H? vi?t V? trung ty bt, nh? m?t s? nu?i ti?c d?ng d?c. C th?…

V chng ta ? m la trong nh sng

Ph?m Ph??ng Khng mu?n b?t ??u cu chuy?n b?ng nh?ng l l?, ti ?i tm c?m gic trong lng m?t ng??i khc, m?t ng??i…

L?i x?ng t?i lc n?a ?m

Truy?n ng?n c?a V? Th? Hin Khi linh m?c gi d d?m t?ng b??c qua ???c nh?ng b?c th?m kh?p kh?nh c?a nh k?…

101 b?c th? g?i Th? t??ng

Yann Martel Ng??i d?ch: Nguy?n ??c Tng L?i d?n Trong kho?ng th?i gian g?n b?n n?m, t? ngy 16 thng 4 n?m 2007 ??n…

Nh?ng ch?ng ph?i l gi?c m?

Truy?n ng?n Nguy?n Thanh Hi?n b lo ?n xong nh?ng chi?c r? ?an b?ng nan tre th xoay sang ?n nh?ng chi?c r?…