Dòng nhạc kỷ niệm với nhạc cũ Miền Nam (kỳ 117): Trần Thiện Thanh: Rừng Lá Thấp