PRISM – lăn(g) kính lăn(g) trụ

manzi trân trọng mời bạn tham dự triển lãm nhóm mang tên gọi ‘PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ’ của các nghệ sĩ Ly Hoàng Ly, Patricia Nguyễn & John Lee.

clip_image002

PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ – là một dự án nghệ thuật đa phương tiện mang tính tương tác bao gồm video installation, sound installation, photography installation, poetry performance kèm một sê-ri các artist’s book, nhằm khám phá mối quan hệ giữa cơ thể con người, cảnh quan đã và đang được di dời, và ký ức về văn hoá tại Việt nam. Thông qua kinh nghiệm hiện thân chú trọng vào thị giác, âm thanh, và sự định vị thông qua xúc giác, PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ – đưa ra một trải nghiệm đòi hỏi người xem đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa những ý niệm về trí nhớ và mất trí nhớ, về chỗ ở và sự di dời, về xây dựng và phá huỷ. Chơi đùa với sự hình thành ký ức và sự hình thành không gian thông qua biến dạng có tính phản chiếu cùng sự tham gia trực tiếp – bằng việc tự nguyện hay từ chối tương tác – của người xem, PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ – có thể được xem như một cách thức mời khán giả trải nghiệm nhận thức của họ về một thế giới xuất hiện cùng lúc bên cạnh một thế giới khả dĩ khác.

PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ – là sự cộng tác giữa một nghệ sỹ Việt Nam, một nghệ sỹ Mỹ gốc Việt, và một nghệ sỹ Mỹ gốc Hàn Quốc.

Khai mạc: 18h00 Chủ nhật 26.07.2015

Trưng bày: 26.07 – 17.08.2015

Vào cửa tự do

manzi art space, 14 Phan Huy Ích

manzi art space is pleased to present ‘PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ’ – a group exhibition by Ly Hoàng Ly, Patricia Nguyễn & John Lee.

PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ – is an interactive multi-media video, sound, photography installation and poetry performance project including a series of artist’s books that explores the relationship between bodies, shifting landscapes, and cultural memory in Vietnam. Through an embodied experience attending to the sense of sight, sound, and tactile navigation, PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ – offers an experience that challenges the viewer to question the relationship between notions of memory and amnesia, home and displacement, and construction and destruction. Playing with the formation of memory and space through reflective distortions and through audience collaboration, based on the audience’s decision to actively participate or refusal to interact, PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ – can be considered as a gesture to invite the viewer to experiment with their perceptions of a world that is emerging alongside another world that is possible.

PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ – is made possible by collaboration between a Vietnamese, Vietnamese American, and Korean American artist.

Opening: 6.00 pm, Sun 26 Jul 2015

Showcase: 26 Jul – 17 Aug 2015

Free entry

manzi art space, 14 Phan Huy Ich

Comments are closed.