Sách hay về thơ: “Đọc một bài thơ” của Lê Hồ Quang

Hoàng Hưng

Trân trọng giới thiệu cuốn “Đọc một bài thơ” của Lê Hồ Quang, NXB Đại học Vinh, 2021.

Nhà nghiên cứu & giảng dạy văn học & nhà thơ Lê Hồ Quang (Đại học Vinh) là cây bút viết về Thơ với sự nhạy bén, am hiểu và nhất là đồng cảm với những giọng điệu và bút pháp, đường lối Thơ rất đa dạng, nhiều thế hệ từ Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, Bùi Giáng, Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thuỳ Yên, Hoàng Hưng, Ý Nhi, Nguyễn Khoa Điềm, Lưu Quang Vũ, Thanh Thảo, Hoàng Vũ Thuật… tới Nguyễn Lương Ngọc, Giáng Vân, Nguyễn Quang Thiều, Mai Văn Phấn, Nguyễn Bình Phương, Inrasara, Lê Vĩnh Tài…

Biết đọc và thưởng thức một bài thơ cụ thể là bước đầu tiên căn bản của việc thưởng thức Thơ nói chung!

IMG_3213

Comments are closed.