M. Gorky

Anh em công nhân chú ý!

M. Gorky, “Đời mới”, № 177, 10 (23), tháng Mười một, 1917. Lã Nguyên dịch từ tiếng Nga Vladimir Lênin đã đưa về nước…

Về dân chủ

M. Gorky, (“Đời mới”, № 174, 7 (20) tháng Mười Một, 1917) Lã Nguyên dịch từ nguyên bản tiếng Nga Các vị Bộ trưởng…