Như Huy

Ông khổng lồ ích kỉ

Oscar Wilde Như Huy dịch Chiều nào cũng vậy, khi trở về từ trường học, lũ trẻ thường chơi đùa ở khu vườn của…