Võ Thị Hảo

Mỵ Châu thả bước xuống trần

Truyện Võ Thị Hảo Gió chướng về trên mặt Loa Thành. Gió miệt mài từ mặt sông. Gió xiết trên những con sóng. Trời…