Còn mãi đó bóng hình cha (Nhân 63 năm ngày giỗ Phan Khôi)

Phan Nam Sinh

(I)

Sáu chục năm hơn vẫn bóng cha

Sách cha con đọc chẳng rời xa

Chương Dân thi thoại đà yêu dấu

Ngự sử đàn văn mãi thiết tha

Khí khái, hùm beo nào hãi sợ

Kiên trung, chồn cáo dễ lơ là

Một đời quyết chí vì dân chủ

Cải cách, canh tân mặc sức già!

(II)

Cải cách, canh tân mặc sức già

Hết tù thêm tội, lưới giăng… sa

Hội An xộ khám, còn thơ phú

Hà Nội không tù, bặt tiếng ca

Năm Chuột, đà phen va bão lũ

Bình Vôi, lại đận gặp phong ba

Vì dân tuổi tác tăng thêm sức

Chẳng sợ lao tù, nỏ khiếp ma!

(III)

Không sợ lao tù, không khiếp ma

Chẳng cần áo giấy, chẳng cà sa

Bỏ công lựa chữ tôn người chính

Mặc kẻ tung đòn mắc tiếng ngoa

Giai phẩm, từng mong tôn vẻ đẹp

Nhân văn, muốn được tỏ lòng ta

Tiếc cho sự nghiệp còn dang dở

Mưa nắng đâu tàn một kiếp hoa!

30-12-2022

Comments are closed.