Hồng nhan Tri kỷ

Lê Học Lãnh Vân

 

Tôi có nhiều hồng nhan tri kỷ

Mỗi người một tính cách

 

Có những tính cách trùng lặp

Có những tính cách riêng biệt

Nếu làm một bản đồ các tính cách

Sợi dây liên lạc nối nhau chằng chịt

Như mạng nhện dây điện

Tạo thành đám rối

Góc đường

 

Số tri kỷ hồng nhan nhiều tới nỗi

Tính cách những tri kỷ hồng nhan phong phú tới nỗi

Tôi muốn gộp họ thành một người

Với rất nhiều tính cách

Bằng cách dùng AI

Tạo một khuôn mặt ảo chung

Một con người ảo chung

Từ những khuôn mặt thật

Những tính cách thật

 

Đứng trước người Tri kỷ Hồng nhan được tạo ra

Dù khuôn mặt mang toàn những nét thật

Dù Hồng nhan mang toàn những tính cách thật

Than ôi, tôi dửng dưng!

Quá dửng dưng!

 

Và, bất hạnh thay,

Quay trở về các Tri kỷ Hồng nhan thật

Tôi không còn cảm xúc nào!

Vĩnh viễn,

Không còn!

 

14.10.2023

Comments are closed.